VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Năm 2018, nợ công Việt Nam giảm 2,3% so với năm 2017

Năm 2018, nợ công Việt Nam giảm 2,3% so với năm 2017. Nguồn: Internet

Năm 2018, nợ công Việt Nam giảm 2,3% so với năm 2017

Đó là con số được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, diễn ra hôm 24/9.

Đề cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý nợ công

Nợ Chính phủ vẫn sẽ tương đối ổn định khi đối mặt với những cú sốc tài chính

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về nợ công tiếp tục đảm bảo

Ngân hàng HSBC: Việt Nam đã kiểm soát tốt hơn nợ công, giảm xuống 61,4% vào năm 2019

Một số vấn đề về quản lý và kiểm soát nợ công ở Việt Nam

Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, nợ công ước đạt 61,4% GDP, giảm 2,3% so với năm 2017.

Tỷ lệ nợ công vẫn đang trong xu hướng giảm và với quy mô GDP hiện nay khoảng 5,1 triệu tỷ đồng, nợ công năm 2018 tương đương 3,13 triệu tỷ đồng. Như vậy, so với kịch bản dự liệu nợ công 3 năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra cách đây một tháng, nợ công năm 2018 sẽ giảm khoảng 2,5% GDP.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, con số thay đổi là do tăng trưởng kinh tế năm nay đạt cao hơn, tăng 6,7%, so với kịch bản dự báo trước đó chỉ 6,53%. Thu ngân sách nhà nước năm nay ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán và 5,5% so với năm 2017. Bội chi ngân sách khoảng 3,67%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM