Những con số nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021


Trong gần 21 năm, thị chứng khoán Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, thiết lập những đỉnh mới, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những con số nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021 - Ảnh 1
Những con số nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021 - Ảnh 2
Nguồn: HOSE
Nguồn: HOSE