Những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp niêm yết năm 2013 (*)

Nguyễn Băng Tâm – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các công ty niêm yết

(Tài chính) Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy sóng gió cho các doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư. Nhiều câu hỏi đặt ra cho 2013: Niềm tin của nhà đầu tư cả nội và ngoại sẽ ở mức nào? Các doanh nghiệp niêm yết có còn xem thị trường chứng khoán (TTCK) là kênh huy động vốn cho sản xuất kinh doanh?...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Còn nhớ năm 2007, TTCK khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch cổ phần hóa, IPO... Các công ty đại chúng và công ty niêm yết có cơ hội phát hành gọi vốn để thực hiện các dự án, bổ sung vốn lưu động... Tuy nhiên, kể từ năm 2008 đến nay, những hoạt động này rơi vào cảnh “chợ chiều”… Do vậy, để tháo gỡ bớt khó khăn cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp niêm yết, tới đây cần thực hiện rốt ráo những việc sau:

Về  phía Chính phủ

Thứ nhất, xử lý nợ xấu: Đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; xử lý dứt điểm các khoản nợ của ngân sách nhà nước với doanh nghiệp, nợ chéo giữa các doanh nghiệp, nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ xấu đối với các dự án bất động sản; xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai, tái cấu trúc hệ thống tài chính đặc biệt lĩnh vực ngân hàng. Mở rộng tín dụng có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, giảm lãi suất cho vay, từng bước thu hẹp lãi suất huy động và cho vay.

Thứ ba, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Có thể nói, giải quyết được các vấn đề này sẽ góp phần tăng cao hiệu quả điều hành của Chính phủ. Theo đó, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phát huy tác dụng: hiệu quả sử dụng đồng vốn được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp tăng lên, từ đó kích thích tiêu dùng chứ không tìm kênh trú ẩn an toàn như hiện nay.

Về phía các cơ quan quản lý

Thứ nhất, mục tiêu quan trọng nhất năm 2013 là làm thế nào để TTCK luôn là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Hiện nay, nhà đầu tư đã mất quá nhiều niềm tin vào thị trường do cơ chế huy động vốn trên thị trường hiện nay khá bất cập, đặc biệt là khâu giám sát quá trình sử dụng vốn (tình trạng doanh nghiệp vừa huy động vốn xong lại mua cổ phiếu quỹ...), hiệu quả sử dụng vốn các dự án đầu tư quá thấp, giám sát chặt chẽ mô hình tổ chức hoạt động của các công ty niêm yết (các công ty sân sau...).

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện quy định về công bố thông tin, đảm bảo thông tin công bằng dành cho nhà đầu tư, công bằng giữa các công ty niêm yết và công ty chưa niêm yết. Tăng cường hoạt động thanh tra giám sát thị trường, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp giao dịch nội gián. Rà soát và ban hành các quy định quản lý liên quan đến công tác kiểm toán để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán các công ty niêm yết.

Thứ ba, tăng cường đào tạo, phổ cập kiến thức đầu tư cho công chúng để tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động đầu tư. Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cơ quan quản lý, công ty niêm yết và nhà đầu tư.

(*) Tít bài do FinancePlus. vn đặt. Bài viết được trích từ tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển Thị trường chứng khoán  năm 2013