Cải cách thủ tục hành chính thuế:

Phấn đấu lọt Top 100 trong bảng xếp hạng của WB

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), giảm giờ nộp thuế và cải thiện thứ hạng trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) về lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã có nhiều giải pháp cụ thể triển khai trong thời gian tới.

Giao dịch tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đồng Nai.
Giao dịch tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đồng Nai.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết.

PV: Nghị quyết 19 năm 2017 yêu cầu ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng chỉ số nộp thuế của WB. Xin ông cho biết những giải pháp để đạt được mục tiêu trên là gì?

Ông Nguyễn Đại Trí: Với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ, ngành Thuế đã có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh CCTTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu tổng quát trên, trong năm 2017, ngành Thuế phấn đấu đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về CCHC thuế với 3 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Cụ thể: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm; cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo hiểm xã hội theo đánh giá của WB từ thứ hạng 167 phấn đấu đứng thứ hạng trong top 100…

PV: Để giảm thời gian nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020, ngành Thuế đã có giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đại Trí: Để thực hiện được 3 nhóm tiêu chí như tôi đã nói ở trên, ngoài việc rà soát để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế liên quan, cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết trong việc khai và nộp thuế, ngành Thuế đang từng bước công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế; bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế sẽ cụ thể hóa chủ trương định hướng quản lý thuế theo mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, xác định tính hợp lệ của giao dịch kinh tế dựa trên cơ sở giao dịch tiền hàng.

Ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân. Các cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; phấn đấu đến hết 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Mục tiêu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm.

PV: Trong nhiều hội thảo bàn về các giải pháp để CCTTHC, giảm giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, cần phải tiếp tục đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Xin ông cho biết ngành Thuế đã thực hiện việc này như thế nào?

Ông Nguyễn Đại Trí: Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế là một trong những nhiệm vụ mà ngành Thuế đã và đang triển khai từ nhiều năm nay. Đây không chỉ là yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ, mà cũng là yêu cầu của Nghị quyết 36a trong việc đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục xây dựng và nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; duy trì, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; phấn đấu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định.

PV: Xin cảm ơn ông!