Phát hiện, xử lý 8.032 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Theo baohaiquan.vn

Theo thống kê từ Vụ Pháp chế, trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan phát hiện và xử lý 8.032 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

CBCC Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn DN tìm hiểu các quy định chính sách pháp luật liên quan đến hải quan. Nguồn: PV.
CBCC Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn DN tìm hiểu các quy định chính sách pháp luật liên quan đến hải quan. Nguồn: PV.
Trong đó, có 3.466 vụ vi phạm về thủ tục hải quan, 106 vụ vi phạm về kiểm soát hải quan, 2.458 vụ vi phạm bị xử phạt do khai sai về thuế, trốn thuế, gian lận thuế, 165 vụ vi phạm về chính sách mặt hàng và 1.532 vụ vi phạm khác.

Theo Vụ Pháp chế, trong những năm qua, công tác xử lý vi phạm đã được các đơn vị trong toàn Ngành triển khai một cách đầy đủ, toàn diện. Nhiều đơn vị đã xác định được yêu cầu và tầm quan trọng của công tác này, vì vậy đã chủ động tập hợp vướng mắc, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao khả năng thực hiện nghiệp vụ về xử lý vi phạm, công tác tham gia tố tụng hành chính tại Tòa. 

Việc phát hiện vi phạm pháp luật, xác lập hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc, về cơ bản đã được các đơn vị thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả, theo trình tự, thủ tục, đảm bảo tuân thủ pháp luật xử lý vi phạm về thẩm quyền, mức phạt và các căn cứ pháp lý trong các quyết định hành chính một cách đầy đủ và chặt chẽ.

Tuy nhiên, vẫn còn phát sinh một số hạn chế vướng mắc liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP liên quan đến nguyên tắc xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục. 

Đặc biệt, qua báo cáo từ các cục hải quan tỉnh, thành phố và qua công tác kiểm tra việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong toàn Ngành cho thấy vẫn còn có một số hạn chế, lúng túng trong việc thực hiện nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, kỹ năng phát hiện hành vi vi phạm, xác định hành vi vi phạm, kỹ năng lập biên bản, xác định văn bản áp dụng trong việc ra quyết định xử phạt vi phạm, xác định thẩm quyền, mức phạt, thiết lập hồ sơ…

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính về hải quan, Bộ Tư pháp cần xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, giải đáp các vướng mắc liên quan đến các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.