Phê duyệt phương án cổ phần hóa Hapro

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Hapro. Nguồn: internet
Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Hapro. Nguồn: internet

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Hapro được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là kết hợp giữa hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Hapro được phê duyệt là 2.200 tỷ đồng với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó, về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần (chiếm 0,49% vốn điều lệ); 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai (chiếm 34,51% vốn điều lệ); 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược (chiếm 65% vốn điều lệ). Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro được phê duyệt là 12.800 đồng/cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định, thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng cũng ủy quyền Chủ tịch UBND TP. Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo tiêu chí, phương án đã được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Thủ tướng cũng phê duyệt về phương án sắp xếp lao động của Hapro. Theo đó, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp của Hapro là 630 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 550 người; tổng số lao động dôi dư là 80 người...