Sẽ phạt nặng hành vi lập hồ sơ giả để chi ngân sách nhà nước

BD

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Đối với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi NSNN, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp. Loại trừ các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên có tổng mức đầu tư trên 500 triệuđồng.

Mức phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triêu đồng áp dụng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN và nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các chương trình mục tiêu hoặc chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thu hồi toàn bộ các khoản đã chi từ việc sử dụng hồ sơ, chứng từ giả mạo đối với các hành vi quy định nêu trên.

Xử phạt vi phạm chế độ thanh toán các khoản chi NSNN

Theo dự thảo, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ đề nghị Kho bạc Nhà nước chuyển tiền thanh toán không đúng tên hoặc số hiệu tài khoản đơn vị thụ hưởng đã được ghi trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh toán chi NSNN không phù hợp với các điều khoản thanh toán đã được quy định trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng giữa đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các hành vi sau đây: Sai về giá trị hợp đồng; sai về thời hạn thanh toán; sai về phương thức thanh toán; sai về tỷ lệ thanh toán (bao gồm cả thanh toán tạm ứng)…

Đối với hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi, dự thảo quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau: Không gửi hoặc gửi đề nghị cam kết chi NSNN đến Kho bạc Nhà nước chậm quá thời hạn quy định đối với các khoản chi thuộc phạm vi phải thực hiện cam kết chi theo quy định; gửi đề nghị cam kết chi vượt kế hoạch vốn đầu tư năm, số dư dự toán năm còn được phép sử dụng hoặc vượt quá giá trị của hợp đồng còn được phép cam kết chi.