Sự kiện kinh tế nổi bật trong nước tuần từ 01 - 06/01/2018

PV. (Tổng hợp)

Tạp chí điện tử Tài chính giới thiệu tin tức tài chính - kinh tế nổi bật trong nước tuần vừa qua (từ 01 - 06/01/2018).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 

Ngày 01/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%; Giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 - 10% so với năm 2017; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10%...

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Theo Tổng cục Thống kê, kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 so với năm 2016 như sau: GDP tăng khoảng 6,81%; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4%; Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 21,1%; Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 20,8%; Xuất siêu 2,7 tỷ USD; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2017 tăng 3,53% so bình quân năm 2016; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 33,3% GDP; Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9%...
Thanh tra thuế hơn 7.227 doanh nghiệp trong năm 2018
Tổng cục Thuế vừa giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cho 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó riêng chỉ tiêu thanh tra thuế là hơn 7.227 doanh nghiệp và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 thành phố có số lượng doanh nghiệp bị thanh kiểm tra thuế lớn nhất, trong đó Hà Nội có 1.226 doanh nghiệp bị thanh tra và 17.324 cuộc kiểm tra; TP. Hồ Chí Minh có 1.556 doanh nghiệp bị thanh tra và cuộc kiểm tra 22.433 . Một số đơn vị khác cũng được giao kế hoạch kiểm tra như: Bình Dương (2.467 cuộc), Đà Nẵng (2.493 cuộc), Đồng Nai (2.546 cuộc), Hải Phòng (2.087 cuộc), Nghệ An (1.493 cuộc)…
Tháng 12/2017, trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa đạt xấp xỷ 39,1 tỷ USD 
Trong tháng 12/2017, tổng trị giá xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 39,1 tỷ USD, trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt khoảng 19,3 tỷ USD (giảm 3,5%) và nhập khẩu đạt khoảng 19,8 tỷ USD (tăng 2,1%), cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 500 triệu USD. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa năm 2017 thặng dư khoảng 2,67 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư năm 2016 gần 900 triệu USD. Năm 2017, tổng trị giá xuất - nhập khẩu hàng hóa đạt mức kỷ lục gần 424,87 tỷ USD (tăng 20,9% so với năm 2016).