VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương triển khai đo thời gian thông quan năm 2018

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Sóng Thần - Cục Hải quan Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương triển khai đo thời gian thông quan năm 2018

Từ ngày 10 đến ngày 15/9/2018 (6 ngày), Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhaaoj khẩu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cục Hải quan Bình Dương được giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018

1.363 tờ khai được thông quan trong dịp lễ 2/9

Hải quan Bình Dương đảm bảo thông quan hàng hóa trong dịp lễ 2-9

Thu ngân sách tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường chống thất thu thuế

Nhằm tiếp tục đánh giá thời gian trung bình thông quan hàng hóa tại các Chi cục Hải quan trực thuộc để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được nhanh chóng, thuận lợi, đúng thời gian quy định. Đồng thời, trên cơ sở đó sẽ làm căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Từ ngày 10 đến ngày 15/9/2018 (6 ngày), Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chính thức triển khai từ ngày 10/9/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đồng loạt tổ chức đo thời gian giải phóng hàng tại 8 Chi cục Hải quan trực thuộc (gồm 9 điểm thông quan hàng hóa). Với phạm vi đo là khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của CBCC từ khi DN đăng ký tờ khai hải quan (IDC/EDC) đến khai cơ quan hải quan quyết định thông quan lô hàng.

Việc đo sẽ áp dụng cho tất cả tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu có thực hiện phương thức làm thủ tục hải quan điện tử đăng ký tại các Chi cục trực thuộc (trừ các tờ khai loại hình H11, H21). Phương pháp lấy mẫu là 100% dữ liệu thu thập đối với các tờ khai được đăng ký chính thức trong 6 ngày diễn ra đo thời gian.

Từ kết quả thu thập được Cục sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và so sánh với kết quả đo của năm 2017, xác định nguyên nhân tăng/giảm thời gian thông quan… Đây là căn cứ để Lãnh đạo Cục đánh giá một cách khách quan, thực tế hoạt động xuất nhập khẩu tại các Chi cục trực thuộc, từ đó sẽ có những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của DN được nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Đo thời gian giải phòng hàng là một trong những nội dung trọng tâm trong công cải cách hiện đại hóa được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để phục vụ DN ngày càng tốt hơn.

Kế thừa và phát huy kết quả đo giải phóng hàng của những năm trước, năm nay công tác này tiếp tục được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm túc và có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để theo sát và kịp thời chỉ đạo trong việc triển khai đo thời gian, Cục đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đo thời gian giải phóng hàng, trưởng ban là Phó Cục trưởng Nguyễn Trường Giang cùng thành viên là các  lãnh đạo trong các đơn vị.

Tại cấp Cục và cấp Chi cục điều có thành lập các Tổ triển khai để tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cộng đồng DN và toàn bộ công chức liên quan các bước nghiệp vụ thuộc quy trình thủ tục hải quan liên quan đến đo thời gian. Cùng với đó, để đảm bảo tính khách quan, trung thực Cục đã phối hợp với VCCI để cùng giám sát trong suốt quá trình đo thời gian.

Theo ghi nhận đến ngày 12/9/2018, công tác đo thời gian giải phòng hàng tại các Chi cục đang được tiến hành rất nghiêm túc, khách quan, trung thực, các DN phối hợp tốt với cơ quan hải quan./.

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM