VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước phát hiện khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục

Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai.

Kho bạc Nhà nước phát hiện khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), đến hết tháng 2/2018, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán.

Kho bạc Nhà nước và hành trình đi tới trong năm 2018

Kho bạc Nhà nước: Khép lại một năm với những dấu ấn quan trọng

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước: Kết quả năm 2017 và giải pháp triển khai năm 2018

Kho bạc Nhà nước và hành trình đi tới trong năm 2018

Kho bạc Nhà nước: Khép lại một năm với những dấu ấn quan trọng

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết ngày 28/2/2018 là 8.490 tỷ đồng, bằng 2,2% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 8.270 tỷ đồng, bằng 2,5% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 220 tỷ đồng, bằng 0,6% kế hoạch. Nguồn vốn khác giải ngân dự kiến đạt khoảng 2.550 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch Kho bạc Nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính.

Thống kê đến ngày 28/2/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 1,1 tỷ đồng, do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Dự toán chi thường xuyên năm 2018 của NSNN qua Kho bạc Nhà nước (đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang) là 976.515 tỷ đồng; vốn thanh toán tháng 2/2018 đạt 118.000 tỷ đồng, bằng 12,1% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Bên cạnh đó, trong tháng 2/2018, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 1 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã huy động được 2.215 tỷ đồng cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 18.770 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Dự kiến, ngày 28/2/2018, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức 1 phiên đấu thầu với khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng chia đều cho 4 kỳ hạn (5,7,10 và 15 năm).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM