VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối tượng áp dụng là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và các đơn vị khác...

VinFast nhận được ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở tại bang California, Mỹ

VinFast nhận được ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở tại bang California, Mỹ

Sáng 5/11, VinFast cho biết, Văn phòng phụ trách Doanh nghiệp và Phát triển Kinh tế của Thống đốc bang California (GO-Biz) thông báo, VinFast nhận được khoản ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở của chi nhánh Mỹ tại bang California. Hãng xe này cam kết sẽ đầu tư hơn 200 triệu USD trong giai đoạn đầu và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian tại địa phương.

Nguyên tắc huy động vốn và sử dụng vốn của DATC

Nguyên tắc huy động vốn và sử dụng vốn của DATC

Huy động vốn và sử dụng vốn là những nội dung quan trọng trong Quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 62/2021/TT-BTC.

 Ưu tiên nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp

Ưu tiên nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp

Một trong những nội dung quan trọng tại Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa được Bộ Tài chính ban hành nêu rõ, ưu tiên tập trung nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

 DATC phải thoái vốn trong 5 năm, kể từ khi đầu tư tại doanh nghiệp

DATC phải thoái vốn trong 5 năm, kể từ khi đầu tư tại doanh nghiệp

Trong thời hạn 5 năm kể từ khi chính thức trở thành cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối thông qua tái cơ cấu, Công ty TNHH Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phải thực hiện thoái vốn.

Từ ngày 15/9/2021, DATC áp dụng Quy chế tài chính mới

Từ ngày 15/9/2021, DATC áp dụng Quy chế tài chính mới

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2021/TT-BTC về quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021, Quy chế quy định cơ chế quản lý tài chính đối với DATC do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động theo quy định tại Nghị định số 129/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC.

Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” cho doanh nghiệp của DATC

Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” cho doanh nghiệp của DATC

Ngày 27/10/2020, Chính phủ đã Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua ban nợ Việt Nam (DATC); Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC về điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2021, Thông tư số 42/2021/TT-BTC sẽ tiếp thêm động lực để DATC phát triển.

DATC phát huy sức mạnh và bản lĩnh thực hiện “mục tiêu kép”

DATC phát huy sức mạnh và bản lĩnh thực hiện “mục tiêu kép”

Với sự nỗ lực và quyết tâm từ Ban Lãnh đạo, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Vai trò và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

Vai trò và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

Đằng sau sự tồn tại và thành công của bất kỳ tổ chức nào cũng là một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và hợp lý. Kiểm soát nội bộ yếu kém có thể góp phần vào thua lỗ, thất bại và tổn hại đến danh tiếng của tổ chức. Do vậy, kiểm soát nội bộ đóng vai trò then chốt trong quản trị rủi ro của tổ chức…

Áp dụng IFRS và một số vấn đề đặt ra

Áp dụng IFRS và một số vấn đề đặt ra

Bộ Tài chính đã ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam với những lộ trình cụ thể trong việc áp dụng toàn bộ hay từng phần có điều chỉnh phù hợp với Việt Nam. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, hòa hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc (IFRS)

Đọc nhiều