VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Để Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Để Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã có nhiều giải pháp khắc phục thực trạng những yếu kém, hạn chế trong việc tham gia vào chuối cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh mới, cần tiếp tục có những nỗ lực, giải pháp tham gia sâu hơn, Thiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cấu lớn.

Tác động từ môi trường marketing đến hoạt động của doanh nghiệp

Tác động từ môi trường marketing đến hoạt động của doanh nghiệp

Để vượt qua khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn; các kế hoạch kinh doanh cần có sự linh hoạt theo diễn biến của môi trường marketing.

DATC tập trung xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới

DATC tập trung xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới

Để hướng tới giai đoạn mới với tầm nhìn và định hướng phát triển phù hợp, năm 2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ hoàn thiện và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DATC giai đoạn 2021-2025.

Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối tượng áp dụng là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và các đơn vị khác...

Mở rộng quyền sử dụng vốn cho DATC thực hiện nhiệm vụ

Mở rộng quyền sử dụng vốn cho DATC thực hiện nhiệm vụ

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được quyền chủ động sử dụng vốn của mình để phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và phù hợp với quy định của pháp luật. DATC ưu tiên tập trung nguồn lực để hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

 Kiếm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Kiếm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán bao gồm các thành phần cấu thành hệ thống được tổ chức khoa học nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau trong và ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành hệ thống này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì vậy việc kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin kế toán là một trong những khâu không thể thiếu.

DATC xử lý nợ tiếp nhận và xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu?

DATC xử lý nợ tiếp nhận và xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu?

Để tạo thuận lợi trong việc thực hiện xử lý nợ tiếp nhận và xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu, Chính phủ đã “tiếp thêm lực” cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) bằng các quy định, cơ sở pháp lý cụ thể.

VinFast nhận được ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở tại bang California, Mỹ

VinFast nhận được ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở tại bang California, Mỹ

Sáng 5/11, VinFast cho biết, Văn phòng phụ trách Doanh nghiệp và Phát triển Kinh tế của Thống đốc bang California (GO-Biz) thông báo, VinFast nhận được khoản ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở của chi nhánh Mỹ tại bang California. Hãng xe này cam kết sẽ đầu tư hơn 200 triệu USD trong giai đoạn đầu và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian tại địa phương.

Nguyên tắc huy động vốn và sử dụng vốn của DATC

Nguyên tắc huy động vốn và sử dụng vốn của DATC

Huy động vốn và sử dụng vốn là những nội dung quan trọng trong Quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 62/2021/TT-BTC.