Tăng cường quản lý thu Ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm

Theo chinhphu.vn

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách, chống thất thu và thu hồi tiền thuế nợ đọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đối với những địa phương tỷ lệ thực hiện nhiệm vụ thu 6 tháng đầu năm đạt thấp, phải tập trung triển khai tích cực các biện pháp khai thác nguồn thu, quản lý thu để hoàn thành dự toán thu năm 2015, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách chung của toàn ngành. Đối với các địa phương có tiến độ thu đạt khá, có khả năng hoàn thành sớm dự toán thu năm 2015 thì phải quán triệt, chỉ đạo sát sao việc đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu phát sinh vào NSNN để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu được giao.

Về quản lý thuế trong đăng ký, kê khai và hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải khai thuế. Căn cứ kết quả thực hiện nộp ngân sách năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 để đôn đốc người nộp thuế nộp sát số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từng quý năm 2015, đẩy nhanh tiến độ thu thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý 2 và quý 3, không để xảy ra tình trạng nộp dồn vào cuối năm gây ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương cũng như ngân sách trung ương.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh, thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với 100% các trường hợp rủi ro cao trong quản lý thuế, hoàn thuế GTGT. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, thanh tra 100% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau trong thời hạn 1 năm đối với hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT chiếm đoạt tiền từ NSNN và thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế gian lận vào NSNN.

Đồng thời, tập trung rà soát, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ để bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 thay thế cho những doanh nghiệp có rủi ro thấp. Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao, giao dịch liên kết, chuyển giá, ngăn chặn các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, theo báo cáo nhanh của các Cục Thuế, tổng thu nội địa (không kể dầu thô) 6 tháng đầu năm 2015 đạt 51,4% dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất đạt 50,3% dự toán, tăng 14,2% so với cùng kỳ… Có 52/63 địa phương thu đạt trên 50%.

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu phấn đấu thu do Tổng cục Thuế giao, thu nội địa mới đạt 46,9%, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 46,3%. Bên cạnh đó, công tác quản lý thu vẫn chưa được triển khai quyết liệt, đồng bộ, vẫn còn để tình trạng nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa tính đúng, tính đủ, nộp sát số thuế phải nộp vào NSNN. Với kết quả thu 6 tháng nêu trên thì nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của toàn ngành còn rất nặng nề.