Tháng 7: Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản cao kỷ lục

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Riêng trong tháng 7/2016, tổng số nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam tăng vọt lên 173 cá nhân/tổ chức, gấp rưỡi cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, số lượng NĐTNN mở tài khoản đã vượt con số 900, tăng 87% cùng kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 7/2016, đã có 136 nhà đầu tư cá nhân và 37 tổ chức nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới tại Việt Nam. Tổng số NĐTNN được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam tăng vọt lên 173 cá nhân/tổ chức, cao gấp rưỡi cùng kỳ.

Trong tháng, VSD hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài gồm 1 tổ chức và 1 cá nhân).

Đáng chú ý, với 136 nhà đầu tư mới, số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản ghi nhận mức cao nhất trong các tháng kể từ đầu năm 2013 tới nay. Lũy kế 7 tháng đầu năm, số lượng cá nhân nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam đã tăng gấp hơn 2 lần, đạt 727 cá nhân.

Ghi nhận trong tháng 7, đã có 37 tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, tương đương các năm trước đây. Tính từ đầu năm tới nay, số lượng tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam là 205 tổ chức, tăng gấp 1,46 lần cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong vòng 7 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có thêm 205 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mới và 727 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Số lượng tổng tài khoản cấp mới đạt 932 tài khoản, tăng 87% so với cùng kỳ.

Đến nay, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 19.449 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 16.439 nhà đầu tư cá nhân và 3.010 nhà đầu tư tổ chức.