Tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

PV.

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4278/TCT-KK hướng dẫn cụ thể một số vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) để hoàn thuế của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hưng Phát.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 3100/CT-KK ngày 13/7/2017, trường hợp của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hưng Phát đang hoạt động, có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố đã đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu, Công ty đã thực hiện kết chuyển số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn vào kỳ kê khai quý II/2017 tại tờ khai mẫu số 01/GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh thì không thuộc trường hợp hoàn thuế theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; Đồng thời số thuế GTGT được hoàn của hoàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.