Cục Thuế Thái Nguyên:

Thu ngân sách đạt cao nhờ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp

Minh Hà

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách ước đạt 3.119 tỷ đồng, bằng 88% dự toán năm Bộ Tài chính giao, bằng 78% dự toán năm tỉnh giao, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2014. Có được kết quả này là do ngành Thuế Thái Nguyên đã tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2014.
Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2014.

Đóng góp đáng kể nhất vào kết quả này phải kể đến nguồn thu từ khu vực đầu tư nước ngoài, với số thu đạt tới gần 874 tỷ đồng. Sở dĩ nguồn thu này đạt cao là nhờ nhà đầu tư Samsung đẩy mạnh tiến độ giải ngân để hoàn thành dự án 5 tỷ USD (cả 2 giai đoạn) trong năm 2015, kịp thời ra mắt các sản phẩm công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu thị trường thế giới.

Tính riêng số thuế nhà thầu nước ngoài của dự án Samsung và các đơn vị vệ tinh đã là 708 tỷ đồng (chiếm 81% tổng số thu của chỉ tiêu này). Số thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 298 tỷ đồng, bằng 124% dự toán năm của Bộ Tài chính và Tỉnh giao, tăng 56% so với cùng kỳ 2014. Nguồn thu này đạt cao là do thu từ quyết toán bổ sung năm 2014 của Dự án Núi Pháo (đạt 24 tỷ đồng); thu phát sinh từ dự án Samsung và dự án Núi Pháo đạt 201 tỷ đồng…

Ngoài ra, 2 nguồn thu khác cũng đạt kế hoạch ở mức cao, như: Tiền thuê đất (được 128 tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm Tỉnh giao) và thu tiền sử dụng đất (đạt 344 tỷ đồng, bằng 86% dự toán năm Bộ Tài chính giao).

Có thể nói, 4 nguồn thu trên đạt là do ngành Thuế Thái Nguyên đã tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhằm thu hút đầu tư cũng như quản lý các nguồn thu.

Tuy nhiên, do các nguồn thu này không mang tính bền vững nên sẽ giảm thậm chí là không còn trong thời gian tới, đặc biệt là nguồn thu từ các nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân khi mà dự kiến hết năm nay Dự án Nhà máy Samsung và Núi Pháo sẽ hoàn thành việc đầu tư; các chuyên gia nước ngoài, nhà thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị của các dự án sẽ về nước.

Kết quả trên của ngành Thuế Thái Nguyên đạt khá cao nhưng không đồng đều, đặc biệt là giảm số thuế phát sinh từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (cả Trung ương và địa phương). Điều này cho thấy tình hình hoạt động của phần lớn các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn.

Hơn nữa, thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt cao, chiếm tỷ trọng lớn song đây là nguồn thu không ổn định, phụ thuộc nhiều vào số thuế nhà thầu theo tiến độ giải ngân của dự án, có tác động ảnh hưởng lớn đến dự toán thu ngân sách toàn Tỉnh.

Năm 2015, Cục Thuế Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu NSNN là 3.535 tỷ đồng, HĐND, UBND Tỉnh giao dự toán 4.000 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015, ngành Thuế Thái Nguyên đã đề ra các giải pháp đồng bộ cần quyết liệt triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm.

Theo đó, những giải pháp cụ thể được ngành Thuế Thái Nguyên triển khai thực hiện, đó là: Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế các cấp; thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ, phấn đấu số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2015 không quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách trên địa bàn.

Cùng với đó, ngành Thuế Thái Nguyên sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế hàng tháng và tờ khai thuế quý của các doanh nghiệp. Chủ động theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu để đúng và sát với thực tế phát sinh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nộp thuế điện tử./.