Thu về 133 tỷ đồng thông qua hoạt động đấu giá thoái vốn tại HNX

PV.

Tháng 8/2017, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn, thu về 133 tỷ đồng.

Tháng 8/2017, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã diễn ra 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn tại CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc, CTCP Thủy điện A Vương và CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 8 đạt hơn 16,4 triệu cổ phần, tăng 74% so với tháng 7. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 20,5 triệu cổ phần, cao hơn 25% so với khối lượng chào bán.

Kết quả, hơn 6 triệu cổ phần (tương đương 37% khối lượng chào bán) đã được bán cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 133 tỷ đồng, cao hơn 31,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 44,4 tỷ đồng, giảm 46% so với tháng 7.

Trong đó, phiên bán cổ phần thoái vốn của 5 công ty do Tổng công ty Điện lực Miền Trung đại diện tại CTCP Thủy điện A Vương đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, thặng dư vốn thu về cho nhà nước đạt hơn 70,8 tỷ đồng,  với khối lượng đặt mua gấp 3,6 lần khối lượng chào bán, giá đấu thành công bình quân cao hơn 32% so với giá khởi điểm.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 8/2017

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc

500.000

350.000

5.390.000.000

2

CTCP Thủy điện A Vương

5.666.134

5.666.134

127.528.015.000

3

CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

10.264.443

40.000

499.480.000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 9/2017

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn nộp tiền

Ngày đấu giá

1

CTCP Thuận An

2.450.000

31/8/2017

8/9/2017

2

CTCP Đầu tư và Thương mại 319

3.600.000

6/9/2017

13/9/2017