Thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính xanh


Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Hội thảo “Công bố thông tin phát triển bền vững của doanh nghiệp niêm yết và các sản phẩm tài chính xanh” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức Sáng kiến báo cáo Toàn cầu (GRI), Tổ chức phát triển hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hôm 30/9/2019.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết trong những năm gần đây, cơ quan này đã dần hoàn thiện khung pháp lý để bảo đảm thị trường chứng khoán được công khai minh bạch và hiệu quả, bắt kịp xu thế và tiêu chuẩn công bố thông tin của thị trường quốc tế, như ban hành “Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt - CG code”, hay Thông tư số 155/2015/TT-BTC, trong đó có các quy định mới về công bố thông tin phát triển bền vững.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc Viện Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Việt Nam đã trình bày tham luận "Thực tiễn về lập Báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam". Theo Đánh giá kỹ thuật các báo cáo năm 2018, chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp ngày càng tốt lên, chất lượng báo cáo bằng tiếng Anh cũng tốt hơn và đã bắt đầu gắn kết các hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục, như báo cáo không có thông tin được lượng hóa, chưa gắn kết rõ ràng chiến lược phát triển bền vững với chiến lược kinh doanh; chưa có các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về phát triển bền vững.

Do vậy, chuyên gia này khuyến nghị các doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động công bố thông tin của công ty, nhất là các thông tin phi tài chính như báo cáo về môi trường và xã hội, cần có sự tham gia tích cực của HĐQT và gắn phát triển bền vững với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như kết nối với SDG ở cấp độ rộng lớn hơn.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc GRI Việt Nam trình bày về Chuẩn công bố thông tin bền vững gồm có 3 tiêu chuẩn tổng thể, áp dụng cho tất cả các tổ chức, 33 tiêu chuẩn theo từng chủ đề, được tổ chức theo nhóm Kinh tế, Môi trường, Xã hội, trong đó các tổ chức lựa chọn và chỉ sử dụng các tiêu chuẩn cụ thể về chủ đề, dựa trên chủ đề trọng yếu của họ.

Tại Hội thảo, ông John Bruce Wells - chuyên gia cố vấn cấp cao về phát triển bền vững, Trưởng dự án "Giảm thiểu khí thải tại Việt Nam", Deloitte Mỹ về "Lợi ích kinh doanh từ việc công bố thông tin phát triển bền vững phù hợp". Theo ông, báo cáo phát triển bền vững là một xu hướng đang phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan nội bộ và bên ngoài của công ty, mang lại các lợi ích kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức như xây dựng niềm tin, phát triển tầm nhìn chiến lược, cải thiện quy trình và hệ thống, nâng cao thế mạnh cạnh tranh, nâng cao uy tín, mang lại lợi nhuận cao hơn...

“Báo cáo đánh giá 3 năm vận hành chỉ số phát triển bền vững (VNSI) và một số khuyến nghị phát triển cho giai đoạn tiếp theo" do ông Hoàng Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam trình bày cho thấy, rổ chỉ số VNSI đang được các nhà đầu tư đặc biệt là các quỹ đầu tư nước ngoài chú ý nhiều hơn. Các mã cổ phiếu trong rổ VNSI luôn có sức hấp dẫn cao với các quỹ đầu tư nước ngoài tuân theo nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm trên các khía cạnh quản trị hiện đại, đi đầu ứng dụng công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn về quản lý rủi ro môi trường và xã hội. Trên cơ sở đó, ông Hùng khuyến nghị cơ quan quản lý nên thu hẹp khoảng cách giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp thông qua cơ chế chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức về giá trị của VNSI.

Về "Xu hướng đầu tư xanh ở Việt Nam - cơ hội và thách thức", từ kết quả khảo sát thực trạng đầu tư xanh ở Việt Nam, TS. Trần Thị Thanh Tú -  Đại học kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đưa ra các khuyến nghị về việc nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng lộ trình triển khai và phát triển hoạt động đầu tư xanh ở Việt Nam cũng như sử dụng các công cụ tài chính để thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam.

Đại diện HNX cho biết, trong những năm gần đây, HNX đã và đang nỗ lực thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch cải thiện và nâng cao tính minh bạch với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng, và của thị trường chứng khoán nói chung. Thông qua việc tổ chức các hội thảo về quản trị công ty, phát hành các ấn phẩm đào tạo về quản trị công ty, tổ chức các chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin, chất lượng quản trị công ty, HNX hy vọng có thể góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp cũng như cộng đồng các nhà đầu tư về quản trị công ty.

Hội thảo lần này nhằm định hướng và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho cả cơ quan quản lý, các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.