Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Việt Dũng

Hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế từ nay đến năm 2025. Trong 2 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đang gấp rút chuẩn bị các công việc đảm bảo triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho 57 Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, HĐĐT...

Theo đó, với sự phối hợp tích cực giữa cơ quan Thuế và ngân hàng, đến tháng 2/2022 đã có 55 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 100% Cục Thuế các địa phương triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ.

Qua đó, tính đến ngày 18/02/2021, đã có 843.663 DN trên tổng số 852.081 DN đang hoạt động đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 841.643 DN trên tổng số 852.081 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,8%.

Tính từ đầu năm đến ngày 18/02/2022, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.012.520 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 122.684 tỷ đồng và 5.870.482 USD.

Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, Tổng cục Thuế đã kết nối với 07 ngân hàng thương mại (VietcomBank, VietinBank, AgriBank, MBBank, VPBank, BIDV, TPBank) để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân. Theo đó, cá nhân có thể sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử qua các kênh thanh toán của Ngân hàng như: InternetBanking, Mobile banking…

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/02/2022, đã có 53.284 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức iBanking và Mobile banking, chiếm 5,9% trên tổng số 903.378 giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Nhằm cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT) là cá nhân thuận tiện hơn trong việc nộp thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động eTax Mobile 1.0, thông qua đó, NNT có thể nộp thuế điện tử thông qua việc liên kết với các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/02/2022, tổng số lượng NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile là 9.418 NNT, số lượng NNT đăng ký tài khoản qua app là 13.183 trường hợp, số giao dịch nộp thuế qua app là 1.793 giao dịch với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Về triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 01/01/2022 đến 18/02/2022, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 2.411 trên tổng số 2.432 DN hoàn thuế, đạt 99,1%; Số hồ sơ tiếp nhận điện tử là 2.886 hồ sơ trên tổng số 2.915 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.567 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 10.353 tỷ đồng. 

Về triển khai đề án HĐĐT theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai HĐĐT giai đoạn 1, đến nay, hệ thống 07 Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế và 06 Cục Thuế đã và đang vận hành, hoạt động thông suốt, được bố trí đường dây nóng và cán bộ trực hỗ trợ trong và ngoài giờ hành chính để đảm bảo trao đổi thường xuyên, kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai HĐĐT. Tính đến hết tháng 2/2022, đã có trên 489.000 DN đăng ký và sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Để tiếp tục triển khai HĐĐT giai đoạn 2, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính tại Tờ trình số 591/TTr-TCT ngày 15/02/2022 về kế hoạch triển khai. Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố và có Công văn số 1799/BTC-TCT ngày 24/02/2022 gửi đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương về việc triển khai phối hợp áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế đang gấp rút triển khai các công việc đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý HĐĐT cho 57 cục thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng HĐĐT của NNT từ ngày 1/7/2022 trên toàn quốc, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị rà soát, triển khai nhanh công tác chuẩn bị các hồ sơ thủ tục để triển khai HĐĐT giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, chuẩn bị triển khai hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ban hành Quyết định kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố; kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế và 57 cục thuế địa phương; hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho NNT và cơ quan thuế...