Tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

PV.

Ngày 17/07/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2017.

20 ngành, lĩnh vực chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Nguồn: Internet
20 ngành, lĩnh vực chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Nguồn: Internet
Quyết định áp dụng đối với đối tượng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước.
Đồng thời, áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Theo Quyết định đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
Một là, tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi.

Hai là, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

Ba là, đơn vị sự nghiệp công lập có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Quyết định nêu rõ, việc thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 20 ngành, lĩnh vực cụ thể giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm:

1- Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch;

2- Thoát nước và xử lý nước thải;

3- Vệ sinh môi trường;

4- Chiếu sáng;

5- Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi;

6- Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực (lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn về quản lý và kinh doanh...);

7- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội;

8- Thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

9- Đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa;

10- Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa;

11- Quản lý, bảo trì bến tầu, bến xe;

12 - Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới và phương tiện thủy;

13- Kiểm định xây dựng;

14- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

15- Hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe;

16- Kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư;

17- Các dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin, quảng bá du lịch;

18- Quản lý bất động sản; quản lý chợ, trung tâm thương mại;

19- Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày và phục vụ hội họp;

20- Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tại Quyết định, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định này, trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 -2020 trong quý V/2017.
Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với những trường hợp đặc thù thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.