Tín dụng tăng trưởng cao nhất 3 năm

Theo thoibaokinhdoanh.vn

(Taichinh) - Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đến tháng tháng 4/2015, tăng trưởng tín dụng đạt 2,78%, là mức cao nhất trong 3 năm gần đây (2013 và 2014 tương ứng là 1,04% và 0,53%).

Tín dụng tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm . Nguồn: internet
Tín dụng tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm . Nguồn: internet

Cũng theo cơ quan này, tỷ lệ huy động/cho vay (LDR) tại thời điểm T2/2015 là 84% (T12/2014: 83%). Huy động tiền gửi khách hàng đạt 4 triệu 438 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm (giảm 0,02%).Tại thời điểm T2/2015, tỷ lệ huy động/cho vay VND là 84%, tỷ lệ huy động/cho vay ngoại tệ là 83%.

Báo cáo cũng nêu rõ, đà kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét trong bối cảnh các cân đối vĩ mô được duy trì, tạo nền tảng cho kinh tế trong thời gian tới bước vào giai đoạn “tăng trưởng nhanh và bền vững”, tổng cầu chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển quý 1/2015 tăng 9,1% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng quý 1/2014 (3,8%).Vốn FDIthực hiện 4 tháng đầu năm đạt 4,2 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tính đến tháng 4/2015 tăng 2,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2014 giảm 4,5%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm sau khi loại trừ yếu tố giá tăng gần 8% so cùng kì năm 2014, cao hơn mức tăng của cùng kỳ 3 năm trước (cùng kỳ các năm 2012, 2013, 2014 tăng lần lượt là 6,1%; 4,6%; 5,5%).

Ngoài ra, công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh mẽ, là động lực chính của tăng trưởng. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4% so cùng kì năm trước (cùng kì năm trước tăng 4,8%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1% (cùng kì năm trước tăng 7,4%).