Trường hợp điều động được giữ mức lương đang hưởng

Luật sư Trần Văn Toàn - Văn phòng Luật sư Khánh Hưng

(Tài chính) Ông Trương Văn Mạo (vanmeo447@...) hỏi: Tôi đang là giáo viên bậc trung học cơ sở, hệ số lương 3,34, bậc 5 trình độ cao đẳng và hiện đã tốt nghiệp đại học sư phạm. Nay tôi được Thường vụ huyện ủy điều động sang làm Phó Bí thư Đảng ủy của một xã thì tiền lương được hưởng như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội giải đáp ông Mạo như sau:

Điểm a, khoản 1 Điều 3 và điểm b, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định, chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã là cán bộ cấp xã.

Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang .

Trường hợp ông Trương Văn Mạo đang là giáo viên bậc trung học cơ sở, hệ số lương đang hưởng là 3,34, bậc 5 ngạch viên chức A0 (trình độ cao đẳng), nay ông đã tốt nghiệp đại học sư phạm. Ông được Thường vụ huyện ủy điều động, luân chuyển sang làm Phó Bí thư Đảng ủy của một xã.

Căn cứ quy định tại điểm c Mục 3 Phần II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Trường hợp ông Mạo là viên chức được điều động, luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác, nếu có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương). Khi thay đổi công việc không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.