Xử lý nguyên vật liệu tồn khi chuyển đổi doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

Tháo gỡ những vướng mắc về việc theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5250/TCHQ-GSQL phúc đáp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV) Duckshin Housing Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, về thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp (DN) không hưởng chính sách DN chế xuất sang DN chế xuất: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng; Điều 2, Điều 3, Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Điều 3, Điều 4, Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường và các quy định tại Điều 56, Điều 58, Điều 60, khoản 2 Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì khi chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DN chế xuất sang DN chế xuất, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam thực hiện như sau:

Chốt tồn nguyên liệu, vật tư theo quy định cho Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, gia công kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn đọng.

Đồng thời, căn cứ quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để xác nhận đã nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn cho cơ quan hải quan trước khi chuyển đổi loại hình tự DN không hưởng chính sách DN chế xuất sang DN chế xuất.

Sau khi DN hoàn thành thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư theo hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2 trên đây, Tổng cục Hải quan yêu cầu: Chi cục Hải quan Khu chế xuất - Khu công nghiệp thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ giấy phép đầu tư của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam để giải quyết thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DN chế xuất cho Công ty.

Tuy nhiên, để Chi cục Hải quan Khu chế xuất - Khu công nghiệp thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiếp tục quản lý hoạt động của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam thì Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan về Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam cho Chi cục Hải quan Khu chế xuất - Khu công nghiệp biết như: Thông tin về năng lực sản xuất; tình hình chấp hành pháp luật về hải quan và các thông tin khác thu thập được trong quá trình quản lý Công ty.