Xuất cấp 263 tấn hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận

Anh Minh

Ngày 15/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 345/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 258 tấn hạt giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. 

UBND tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

*Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.006,59 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, để hỗ trợ cho người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.