Thuế Hà Nội tăng thu từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Theo baohaiquan.vn

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai chống thất thu đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Công tác kiểm tra hộ kinh doanh được triển khai tích cực để chống thất thu. Ảnh: H.V.
Công tác kiểm tra hộ kinh doanh được triển khai tích cực để chống thất thu. Ảnh: H.V.
Các đơn vị trong Cục đã tiến hành kiểm tra 10.840 người nộp thuế, trong đó có 9.915 doanh nghiệp (doanh nghiệp) ngoài quốc doanh và 925 hộ kinh doanh. Qua kiểm tra đã tăng thu trên 625,4 tỷ đồng. 

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh đã có 858/925 hộ có kết quả tăng doanh thu và ấn định mức thuế sau kiểm tra với số tiền tăng 275,6 triệu đồng/tháng. Đối với DN ngoài quốc doanh, cơ quan Thuế các cấp đã truy thu và phạt với tổng số tiền 624 tỷ đồng.  

Tại các chi cục thuế, công tác chống thất thu trong lĩnh vực ngoài quốc doanh cũng được triển khai quyết liệt. Đơn vị triển khai tích cực nhất là Chi cục Thuế quận Tây Hồ với việc thành lập ban chỉ đạo, 4 đoàn kiểm tra chống thất thu hộ kinh doanh, 10 đoàn kiểm tra chống thất thu đối với DN ngoài quốc doanh. 

Để nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu, Chi cục đã tham mưu cho UBND quận Tây Hồ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cùng phối hợp với cơ quan Thuế. Ban lãnh đạo Chi cục Thuế đã chỉ đạo Đội tuyên truyền hỗ trợ xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền về kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

Riêng đối với các DN, hộ kinh doanh trong danh sách kiểm tra chống thất thu thuế, cơ quan Thuế đã tổ chức gặp và tuyên truyền trực tiếp, để tự giác chấp hành. Kết quả từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục Thuế quận Tây Hồ đã kiểm tra 199 DN với tổng số tiền thuế truy thu và phạt là 12,381 triệu đồng. Đối với hộ kinh doanh, sau khi được tuyên truyền vận động đã có 239 hộ tự giác điều chỉnh doanh thu với số tiền thuế tăng thêm là 1.055 triệu đồng/tháng (kể từ thời điểm điều chính đến hết 12/2017). 

Trong năm 2017, Chi cục Thuế Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 90 hộ kinh doanh. Đến hết tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã điều chỉnh thuế đối với 22 hộ có doanh thu tăng từ 50%, trở lên với số tiền thuế tăng 44,6 triệu đồng/tháng.

Báo cáo với đoàn công tác về nhiệm vụ chống thất thu thuế ngoài quốc doanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc cho biết: Để triển khai chống thất thu có hiệu quả, Ban lãnh đạo Chi cục Thuế đã chỉ đạo các đội thuế phân tích thông tin, lựa chọn những đối tượng rủi ro cao để đưa vào diện kiểm tra. 

Trong đó, đối với hộ kinh doanh, cơ quan Thuế tập trung kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn để phát hiện kịp thời các sai phạm, tránh trường hợp lơi lỏng trong quản lý dẫn đến lợi dụng hóa đơn của hộ kinh doanh để hợp thức hóa đầu vào cho các DN sử dụng vốn ngân sách. Đối với DN, cơ quan Thuế căn cứ vào thông tin từ hộ kinh doanh để xác định các DN rủi ro cao để tập trung kiểm tra. 

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế đã chỉ đạo các đội thuế liên phường thường xuyên rà soát lại các đối tượng đã được kiểm tra chống thất thu của năm 2016 để đánh giá kết quả thực hiện, tránh trường hợp số thuế năm 2017 thấp hơn số thuế sau kiểm tra chống thất thu 2016.

Với các giải pháp tích cực nên trong gần 9 tháng năm 2017, Chi cục Thuế đã kiểm tra chống thất thu 501/776 DN thuộc diện rủi ro, qua đó đã truy thu và phạt 50,6 tỷ đồng; giảm lỗ 45,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,4 tỷ đồng. 

Đối với hộ kinh doanh, cơ quan Thuế đã kiểm tra 4.065 hộ, qua đó điều chỉnh doanh thu khoán thuế tăng 50% đối với 433 hộ kinh doanh, thuế tăng bình quân 211 triệu đồng/tháng và 3.579 hộ kinh doanh có điều chỉnh doanh thu khoán tăng dưới 50% với số thuế tăng bình quân tháng 390 triệu đồng.