220 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động

HNX

(Taichinh) - Ngày 16/6/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 71.950,11 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet
Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 71.950,11 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ) và 10 năm (500 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.650 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,15-7,20%/năm.

Kết quả, huy động được 220 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/6/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 71.950,11 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.