VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị dịch vụ công ưu tiên triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị dịch vụ công ưu tiên triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Bộ Tài chính vừa phân công các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Báo cáo kết quả triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế năm 2019.

[Video] Ngành Tài chính xây dựng hạ tầng số để phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số

Cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận với sử dụng tem điện tử

Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp đảm bảo đạt số thu cao nhất

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Vụ Chính sách thuế chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuế nghiên cứu, đề xuất xử lý kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về "Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành chính sách nhằm thúc đẩ sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại các tổ chức, hộ kinh doanh như: chính sách ưu đãi thuế cho các đơn vị có sử dụng POS để thanh toán; khuyến khích các đơn vị kinh doanh có doanh số thanh toán cao lắp đặt POS..."

Tổng cục Thuế được giao nghiên cứu, đề xuất xử lý kiến nghị "Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn đồng bộ và tuyên truyền đến các doanh nghiệp về cách thức lưu trữ hồ sơ điện tử; hồ sơ quyết toán thuế với các chứng từ thực hiện theo phương thức điện tử qua ngân hàng".

Giao Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ trì trình Bộ tham gia ý kiến với Ngân hàng Nhà nước khi được yêu cầu về nội dung "Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là những dịch vụ thanh toán mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến các vấn đề như khung pháp lý đối với Fintech, áp dụng các công nghệ mới như cloud, onboard và xác thực khách hàng thông qua sinh trắc học, OCR và e-KYC và tài nguyên trên các mạng xã hội như: Facebook, Twitter...".

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về "đẩy mạnh triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các đơn vị cung cấp dịch vụ công; phân công, phân nhiệm rõ ràng cho đầu mối phụ trách tại các đơn vị dịch vụ công... Đẩy mạnh triển khai kết nối điện tử giữa các đơn vị dịch vụ công với hệ thống ngân hàng; Đề án đẩy mạnh triển khai dịch vụ tính và thu phí qua tài khoản ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thuộc Bộ Tài chính ưu tiên triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; phân công, phân nhiệm rõ ràng cho đầu mối phụ trách... đẩy mạnh kết nối điện tử giữa các đơn vị dịch vụ công với hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiến nghị thúc đẩy thực hiện Đề án đẩy mạnh triển khai dịch vụ tính và thu phí qua tài khoản ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Ngày 28/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3382/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM