VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2022

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2022

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2022. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.180 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021

Thông báo số 7270/TB-KBNN ngày 31/12/2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 1/2022 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.180 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 1/2022, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 26.184 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 30.808 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 16.557 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 204 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.643 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.973 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 1/2022, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 26.184 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 30.808 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 16.557 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 204 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.643 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.973 VND...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM