Bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng, hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

PV. (t/h)

Tại phiên họp chiều ngày 27/4/2021, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hướng của biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất hoa màu, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung.

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020 là 520.000 liều vắc xin loại lở mồm long móng, 614.299 lít hóa chất sát trùng gia súc, 884 tấn hóa chất sát trùng thủy sản và trong năm 2018 xuất cấp 4.214,3 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương.

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia và lượng tồn kho dự trữ quốc gia các mặt hàng vắc xin, thuốc sát trùng. hạt giống cây trồng hiện nay, nhằm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia có đủ lượng hàng sẵn sàng xuất cấp cho các địa phương khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua đó, để mua bù các mặt hàng vắc xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/4/2020; mua bù lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang cho biết: Thường trực Ủy ban cho rằng, trong bối cảnh thường xảy ra các diễn biến bất thường của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, việc bố trí vốn để mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Tài chính và Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung kinh phí mua bù các mặt hàng vắc xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020; mua bù lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia.

Sau khi nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.