VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ 16/10/2017, thí điểm nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7

Thí điểm nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7. Nguồn: Internet

Từ 16/10/2017, thí điểm nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7

Ngày 08/8/2017, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về việc triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”.

Hà Nội: 95% số tiền thuế được thực hiện nộp theo phương thức điện tử

Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7

98,9% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã thông báo đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu kế hoạch triển khai thí điểm Đề án sẽ bắt đầu từ ngày 16/10/2017.

TCHQ dự kiến sẽ tiến hành phối hợp với các ngân hàng triển khai các công tác chuẩn bị theo kế hoạch sau:

Một là, trước 30/9/2017 sẽ hoàn thành nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử; Xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu.

Hai là, từ 01 đến 15/10/2017 sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu.

Ba là, từ ngày 03 đến 10/10/2017 sẽ tổ chức hội nghị tập huấn các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan, chia làm 3 hội nghị tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.
Bốn là, từ 16/10/2017 triển khai Kế hoạch nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Ngoài ra, tại Công văn, TCHQ còn ban hành kèm theo danh sách 36 ngân hàng phối hợp thu.
Xem danh sách các ngân hàng phối hợp thu tại đây.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM