VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp kiểm toán có dịch vụ kế toán có được thành lập doanh nghiệp kế toán?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp kiểm toán có dịch vụ kế toán có được thành lập doanh nghiệp kế toán?

Doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán sẽ không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Sửa đổi điều kiện kinh doanh 5 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Thực hiện hóa đơn điện tử nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp

Từ ngày 01/11/2018, phải dùng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

Công chức đã có thời gian đóng BHXH, xếp lương thế nào?

Một công ty muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán có vướng mắc gửi đến Bộ Tài chính: "Công ty tôi đã được thành lập bởi 1 công ty kiểm toán trước năm 2015 và công ty kiểm toán này sở hữu 35% vốn điều lệ. Công ty kiểm toán này cũng đang thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo khoản 3 điều 59 Luật kế toán 2015 thì: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam. Vậy công ty chúng tôi xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có được không?"

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính dẫn chứng quy định tại Khoản 3 Điều 59 Luật kế toán: “Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam”.

Đồng thời, theo Khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán quy định, kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập thì được kinh doanh dịch vụ kế toán. Khi không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập thì doanh nghiệp kiểm toán không được kinh doanh dịch vụ kế toán.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán sẽ không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM