VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quyết giãn giảm 29 khoản phí, lệ phí hết ngày 30/6/2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết giãn giảm 29 khoản phí, lệ phí hết ngày 30/6/2021

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50–100%.

Kéo dài thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí

Tiếp tục giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí hết năm 2020

Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực

Bộ Tài chính đề xuất bỏ 26 khoản thu trong danh mục phí, lệ phí

Thông tư nêu rõ, năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để hạn chế tác động của dịch bệnh; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho nền kinh tế và bảo đảm đời sống của nhân dân; vừa phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước và các quy định về pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát kịp thời ban hành 21 thông tư giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí với thời hạn giảm đến hết ngày 31/12/2020.

Năm 2021, trước dự báo kinh tế thế giới sẽ tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Trong nước, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 20/11, Bộ Tài chính đã có đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính) được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021. Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Tài chính. 

Ngày 29/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50–100%.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC, các nội dung về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị
định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Từ ngày 01/7/2021 trở đi, mức thu của 29 khoản phí, lệ phí nêu trên sẽ tiếp tục được áp dụng thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.

Xem nội dung Thông tư số 112/2020/TT-BTC tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM