Cục Thuế Hà Nội: Thu hồi nợ đọng thuế năm 2017 đạt 12.784 tỷ đồng

PV.

Năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác thu hồi nợ đọng thuế với kết quả thu nợ cả năm đạt 12.784 tỷ đồng, bằng 100,6% chỉ tiêu thu nợ, tăng 0,9% so với 2016.

Cục Thuế TP. Hà Nội được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác thu hồi nợ đọng thuế. Nguồn: Internet
Cục Thuế TP. Hà Nội được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác thu hồi nợ đọng thuế. Nguồn: Internet

Xác định công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong những thách thức để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ những ngày đầu năm 2017 Cục Thuế TP. Hà Nội đã quán triệt rõ mục tiêu và nhiệm vụ đến từng lãnh đạo đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ đọng, giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế theo từng doanh nghiệp tới từng đồng chí lãnh đạo, từng phòng ban các cục, chi cục, từng cán bộ thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội quyết liệt tiến hành nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế; Đôn đốc thu hồi các khoản thu sau kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; Tập trung đôn đốc các khoản nợ doanh nghiệp đã cam kết nộp và các khoản nợ theo kết luận của UBND Thành phố, phối hợp các sở ban ngành liên quan và kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp, chế tài hiệu quả trong công tác cưỡng chế nợ.

Trong năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án nợ thuế nhằm thuyết phục và đôn đốc các đơn vị thực hiện nộp số thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp cố tình chây ỳ, không nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội tham mưu đề xuất với UBND Thành phố tổ chức họp và chỉ đạo đôn đốc thu nợ ngân sách nhà nước.

Với các khó khăn, vướng mắc về nợ của các doanh nghiệp liên quan đến các dự án đất, Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xem xét gia hạn, giãn, xóa nợ, không tính tiền chậm nộp theo quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các giải pháp trên, Cục Thuế đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Cụ thể, tổng nợ trên dưới 90 ngày tính đến thời điểm 31/12/2017 đã giảm 22,2% so với thời điểm 31/12/2016. Với kết quả này, Cục Thuế TP. Hà Nội được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác thu hồi nợ đọng thuế, kết quả thu nợ cả năm đạt 12.784 tỷ đồng, bằng 100,6% chỉ tiêu thu nợ, tăng 0,9% so với 2016.

Thêm vào đó, năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của cơ quan Thuế danh sách các doanh nghiệp nợ thuế. Cụ thế, đã thực hiện công khai thông tin 1.596 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 3.645,074 tỷ đồng. Kết quả sau công khai đã có 563 doanh nghiệp và dự án nộp 297,112 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ  tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác thu hồi nợ thuế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, Cục Thuế TP. Hà Nội đã công khai đợt tháng 1/2018 danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 65,293 tỷ đồng.