Cục Thuế Hà Nội:

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ đọng

Theo mof.gov.vn

Cục Thuế TP. Hà Nội đã công khai danh sách danh sách 113 đơn vị nợ thuế đến 30/9/2015 với tổng số tiền nợ 212 tỷ 804 triệu đồng. Đây là lần thứ 5 trong năm 2015 Cục Thuế Hà Nội thực hiện việc công khai danh tính các đơn vị nợ thuế. Trước đó, đã có 357 đơn vị được cục Thuế công bố danh tính nợ thuế và tính đến ngày 31/10/2015, đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261 tỷ 326 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ

Việc tiếp tục công khai danh tính của các đơn vị nợ thuế là một trong những giải pháp của đơn vị trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Trong thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã đề ra.

Theo đó, Cục thuế chỉ đạo các Phòng quản lý, các Chi cục thuế rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả.

Riêng đối với những trường hợp nợ thuế xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; những công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển nhưng vẫn nợ thuế; các dự án được gia hạn nhưng quá hạn chưa nộp tiền sử dụng đất; các dự án đã bán hàng, thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất thì cơ quan Thuế kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Đối với các Chi cục Thuế quản lý thu tiền sử dụng đất của dự án thì phải kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và có văn bản đề nghị phối hợp với các bộ phận chức năng để các công ty này thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định.

Đối với các công ty có số nợ lớn, chây ì không nộp tiền sử dụng đất, không thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt; đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét thu hồi đất và kiên quyết không giao thêm dự án mới.

Kết quả bước đầu

Thực tế cho thấy việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng đắn. Đã có không ít các doanh nghiệp trong danh sách công khai nợ thuế cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách sau khi việc công bố được thực hiện đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào NSNN hoặc có công văn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

Tính đến ngày 31/10/2015, sau khi công khai 357 đơn vị nợ thuế đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261 tỷ 326 triệu đồng. Trong đó: 31/40 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 821 tỷ 481 triệu đồng; 174/317 doanh nghiệp sau công khai nợ tiền thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 439 tỷ 846 triệu đồng

Trong thời gian tới Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp công tác thuế năm 2015 đặc biệt đối với nhóm giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng, Cục thuế Hà Nội sẽ có biện pháp kiên quyết hơn nữa trong công tác quản lý nợ nhất là đối với những doanh nghiệp chây ì, không hợp tác, không thu xếp nộp tiền nợ thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo các chủ dự án, doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế cần thu xếp nguồn tài chính và khẩn trương nộp nợ vào NSNN trước khi cơ quan Thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.