Đã chi bổ sung 2,4 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi 2,4 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 chủ yếu để bổ sung cho các địa phương kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 123,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 8 tháng ước đạt 956,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 212,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 677,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 8 tháng đầu năm 2022 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, ngân sách trung ương đã chi 2,4 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022, trong đó chủ yếu để bổ sung cho các địa phương kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Nếu tính cả 332 tỷ đồng chi từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, được chuyển sang năm 2022 để chi công tác phòng chống dịch COVID-19 thì tổng số đã chi là 2,73 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, theo Bộ Tài chính, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 542,1 nghìn tỷ đồng, bên cạnh đó các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương…) tăng thêm khoảng 55,9 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao đạt 101,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nếu không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 90,72%. Tính đến ngày 22/8/2022, vẫn còn 50,3 nghìn tỷ đồng (9,28%) kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Cũng theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân 8 tháng đầu năm vẫn chậm so yêu cầu và cùng kỳ năm 2021. Mặc dù số vốn giải ngân tăng 13,3% so cùng kỳ, nhưng tỷ lệ mới đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 40,6%), trong đó giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 14,02% kế hoạch. Có 07 Bộ và 12 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 45% kế hoạch, trong khi vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 20% kế hoạch vốn được giao.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 25/8/2022, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 99,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,91 năm, lãi suất bình quân 2,56%/năm.