Điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên

PV.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017, Quyết định 751/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 30/05/2017 đã điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo Quyết định 751/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên là 1.500.000 đồng/tháng.
Mức vay tối đa trên được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng so với mức hiện hành tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016. 

Đồng thời, Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách theo quy định; Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.
Quyết định 751/QĐ-TTg áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ 15/6/2017 và thay thế cho Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.