Hà Nội:

Doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế có thể xuất hóa đơn lẻ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có văn bản thể hiện sự thông cảm, cho phép một doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế có thể xuất hóa đơn lẻ. Đây là một trong những biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của ngành Thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ các hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế,trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, từng hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, tiền thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục và có thể được phép thực hiện.

Trong trường hợp này, cục thuế địa phương sẽ cho phép người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn bán lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền nợ ít nhất bằng 15% doanh thu ghi trênhóa đơn lẻ đó…

Cục Thuế TP. Hà Nội xét trường hợp cụ thể này là của một doanh nghiệp cổ phần xây dựng và chuyển giao kỹ thuật đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cơ quan thuế cho rằng, doanh nghiệp có nguyện vọng được xuất hóa đơn điều chỉnh giảm khối lượng công trình thì có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ và hồ sơ kèm theo, gửi Cục Thuế TP. Hà Nội để có có căn cứ trên tình hình thực tế xem xét, giải quyết.

Doanh nghiệp liên hệ với Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế- Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết cụ thể./.