Giải đáp chính sách thuế với sản phẩm kính đã gia công

Theo mof.gov.vn

Trả lời ý kiến của Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam về chính sách thuế và biện pháp tự vệ đối với sản phẩm kính đã gia công tại công văn số 3811/VPCP- ĐMDN ngày 18/4/2017, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2987/TCHQ-TXNK ngày 05/5/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, tại Công văn số 3811/VPCP- ĐMDN ngày 18/4/2017, của Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, điều chỉnh hợp lý, kịp thời chính sách thuế nhập khẩu đối với sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và công văn số 12/CV-HH ngày 11/4/2017 của Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam về việc kiến nghị xem xét áp dụng biện pháp tự vệ thương mại phù hợp đối với kính xây dựng đã qua gia công nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Về vấn đề trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Công văn ngày 29/03/2017, Công ty kiến nghị bổ sung mặt hàng kính dán an toàn nhiều lớp thuộc mã số 7007.29.90 vào Danh mục Nhạy cảm cao, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc.

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018 đã được ký kết và có hiệu lực áp dụng nên việc áp dụng hàng rào thuế quan (điều chỉnh mức thuế suất đã cam kết) trong trường hợp này là không thể thực hiện.

Đồng thời, kiến nghị của Công ty về việc đưa sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp mã HS 7007.29.90 vào Danh mục Nhạy cảm cao để điều chỉnh mức thuế đã cam kết là không khả thi.

Tổng cục Hải quan đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với các mặt hàng kính nhập khẩu để hạn chế gian lận thương mại, chống thất thu thuế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Về kiến nghị của Hiệp hội liên quan đến việc áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại: Theo trình tự, thủ tục xem xét điều kiện áp dụng biện pháp tự về thương mại, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội theo thẩm quyền.