Giải pháp kết nối thông tin quản lý doanh thu kinh doanh với cơ quan thuế

PV.

Tổng cục Thuế vừa nhận được công văn của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Cục Thuế TP. Hà Nội, đề nghị về giải pháp lắp đặt máy tính tiền tại các cơ sở kinh doanh để kết nối thông tin quản lý doanh thu kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vấn đề này được Tổng cục Thuế cho biết như sau:

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về vấn đề thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan thuế đã nhận thức sâu sắc nội dung yêu cầu về triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trên phạm vi toàn quốc có tác động trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp.

Việc thực hiện nhiệm vụ này giúp giảm chi phí phát hành và sử dụng hóa đơn, thúc đẩy thương mại điện tử… Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế trước mắt cũng như lâu dài.

Tổng cục Thuế đã hoàn thiện và trình Bộ Tài chính đề án hóa đơn điện tử và đã được Bộ Tài chính phê duyệt, việc triển khai sẽ được chia thành hai giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1 triển khai áp dụng từ năm 2017 - 2018, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm đối với 200 doanh nghiệp tại hai thành phố là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục mở rộng thí điểm tại 8 tỉnh, thành phố khác, với số lượng dự kiến khoảng 12.000 doanh nghiệp. Đến nay, hình thức nộp thuế điện tử đã được triển khai trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai trong thời gia từ năm 2018 - 2020, Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng toàn bộ người nộp thuế bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh theo hướng: Thu thập dữ liệu hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp tự triển khai hóa đơn điện tử, thu nhập dữ liệu từ máy tính tiền, phần mềm bán hàng của nhà hàng, siêu thị, khách sạn...

Theo quy định người nộp thuế, bao gồm cả cá nhân và tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị và một số hàng hóa, dịch vụ khác có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán thì thực hiện kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế.