Tổng cục Hải quan:

Gỡ vướng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để góp vốn

PV.

Ngày 9/3/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 44/CV-NP.17 của Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong kiến nghị: Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị về Việt Nam để góp vốn thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, ngày 28/4/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2898/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài ), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC: “Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu)…”.

Như vậy, theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khi nhập khẩu hàng hòa vào Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, trừ các đối tượng không chịu htuees GTGT hướng dẫn tại Điều 4 của Thông tư này. Sau đó, doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản nhập khẩu đó để thành lập doanh nghiệp thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.