Hướng dẫn nộp thuế điện tử với chữ ký số chuyên dùng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh hướng dẫn việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Cán bộ thuế Chi cục Thuế huyện Quốc Oai (Hà Nội) hướng dẫn nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp. Ảnh: NM.
Cán bộ thuế Chi cục Thuế huyện Quốc Oai (Hà Nội) hướng dẫn nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp. Ảnh: NM.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các cơ quan, tổ chứcsử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử (NTĐT) được thực hiện như sau:

Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế đã được cấp chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ, nhưng chưa có thông tin về mã số thuế, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ NTĐT, thì thực hiện việc đăng ký chứng thư số theo quy trình đăng ký cấp mới theo Thông tư số 08/2014/TT-BQP ngày 1/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội).

Đồng thời, ngay sau khi nhận được chứng thư số mới đã được bổ sung thông tin về mã số thuế, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện thu hồi chứng thư số đã được cấp trước đây theo quy trình tại Thông tư số 08/2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ khai và nộp thuế điện tử được đăng tải trên trang thông tin http://ca.gov.vn.

Văn bản của Tổng cục Thuế cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cục thuế liên hệ trực tiếp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ để được hỗ trợ./.