IPO cổ phần Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội: Thu về hơn 24,8 tỷ đồng

pv.

Ngày 24/9/2015, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội đã bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội, tương đương 21,9% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại diện Ban Đấu giá Sở GDCK Hà Nội làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội.
Đại diện Ban Đấu giá Sở GDCK Hà Nội làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội.

Công ty được biết đến với dự án trọng điểm “Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được triển khai trên địa bàn 8 huyện của Hà Nội, đã thu về nhiều hiệu quả nhất định trong thời gian qua.

Tại phiên đấu giá, đã có 5 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 3,3 triệu cổ phần, cao gấp 1,5 lần so với tổng khối lượng chào bán. Giá đặt mua cao nhất 11.600 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 10.200đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 5 nhà đầu tư với giá đấu thành công cao nhất là 11.600 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 11.131 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 24,8 tỷ đồng, cao hơn 2,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 65% vốn điều lệ của công ty, tương đương với 6,6 triệu cổ phần. Hơn 341 nghìn cổ phần sẽ bán ưu đãi cho người lao động tại doanh nghiệp, hơn 1 triệu cổ phần được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội ngày 23/09/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

2.229.200 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

3.301.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

5 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

3.301.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.229.200 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

11.600 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

11.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

11.131 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

5 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

4 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

2.229.200 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

24.812.240.000 đồng