Không đăng ký thất nghiệp, không được hưởng trợ cấp

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bà Nguyễn Kim Phụng chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan cũ từ ngày 1/3/2014. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 4 năm 10 tháng. Ngày 1/4/2014, bà Phụng ký hợp đồng lao động với cơ quan mới và ngày 20/5/2014 bà được nhận sổ bảo hiểm xã hội và quyết định nghỉ việc từ cơ quan cũ. Vậy, bà Phụng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Nguyễn Kim Phụng như sau:

Theo quy định tại  Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã  hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật

- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp của bà Phụng nêu trên nếu chưa đăng ký thất nghiệp hoặc đăng ký thất nghiệp nhưng có việc làm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian đóng của bà sẽ được cộng đồn cho lần hưởng tiếp theo theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên.