Khuyến khích triển khai áp dụng hóa đơn điện tử ngay trong quý IV/2019


Ngày 13/6/2019, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Một trong những điểm mới nổi bật của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đó là luật hóa quy định về hóa đơn điện tử đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm 2019 đã được Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội; giúp Cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn. Cơ quan thuế và các cơ quan khác của nhà nước không tốn nhiều chi phí, thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay từ đó góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, đảm bảo hoàn hành mục tiêu trong công tác quản lý thuế là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước và tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Theo Cục Thuế Hà Nội, nhằm đẩy mạnh mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội, đảm bảo việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, mục tiêu hướng đến của đơn vị là đến ngày 31/12/2019 đạt 95% doanh nghiệp đang quản lý áp dụng hóa đơn điện tử.

Để giúp cán bộ công chức thuế nắm bắt kịp thời những nội dung mới, nổi bật của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và những nội dung cần lưu ý khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, ngày 21/10/2019, Cục Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Cục Thuế và 27 điểm cầu Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực cho toàn thể cán bộ công chức thuế của các Phòng Thanh tra kiểm tra; Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; cán bộ công chức các Đội kiểm tra thuế, Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thuộc 27 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã và khu vực.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ công chức chủ động nghiên cứu, nắm bắt các nội dung về kế hoạch, lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trong quý IV/2019 tại Cục Thuế Hà Nội.

Cục Thuế Hà Nội cũng yêu cầu cán bộ công chức thuộc các Phòng Thanh tra kiểm tra, Đội kiểm tra, Đội tuyên truyền các Chi cục Thuế tích cực tuyên truyền, vận động, đôn đốc, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng triển khai sớm áp dụng hóa đơn điện tử ngay trong quý IV/2019.