Năm 2017, thu ngân sách nhà nước vượt 5,9% dự toán

PV.

Năm 2017, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) với số thu cân đối ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% so với dự toán.

Năm 2017, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Nguồn: internet
Năm 2017, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Nguồn: internet

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng và chính quyền địa phương làm tốt công tác chỉ đạo thu NSNN ngay từ đầu năm 2017; Chú trọng khai thác nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế; Đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; Quyết liệt xử lý nợ đọng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát, ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các cam kết hội nhập.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong thu ngân sách được Bộ Tài chính đẩy mạnh trong năm 2017. Ngành Tài chính đã mở rộng triển khai hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp dữ liệu người nộp thuế với cơ quan thuế, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; Tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, đa dạng các kênh thu, nộp ngân sách không dùng tiền mặt... Từ đó, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế và tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Với những nỗ lực trên, đến hết ngày 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng (tương đương 5,9%) so với dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, đạt mức động viên 25,6% so với GDP.