Ngành Tài chính triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Trần Huyền

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đảm bảo phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình thực tế hoạt động.

Ngành Tài chính triển khai nhiều hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: internet
Ngành Tài chính triển khai nhiều hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: internet

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 510/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ về việc tổ chức triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ, đảm bảo phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình thực tế hoạt động của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 30/6/2023.

Theo Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được triển khai nhằm thúc đẩy các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương yêu cầu, tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực làm chủ đề trong chương trình hành động về an toàn, vệ sinh lao động để mang lại tính hiệu quả cao.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được phát động với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc". Tháng hành động được tổ chức từ ngày 1-31/5/2023 trên toàn quốc.