Ngành Thuế thu ngân sách đạt 51,2% dự toán năm 2019


Theo số liệu của Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018
6 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 6/2019, có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá (trên 52%). Một số địa phương có số thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) đạt khá như: Đà Nẵng; Hải Phòng; Bình Dương; Đắk Lắc; Bắc Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Vĩnh Phúc; Tây Ninh; Quảng Ninh; Ninh Bình; Thanh Hóa...

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, trên cơ sở rà soát lại kết quả thực hiện thu năm 2018, đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn theo từng khoản thu, sắc thuế, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2019 trong nội bộ cơ quan thuế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Định kỳ hàng tháng các đơn vị đều tổ chức theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của từng địa bàn, thực hiện phân tích đánh giá diễn biến nguồn thu gắn với chú trọng các chức năng quản lý thuế.

Phát huy kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt được, 6 tháng cuối năm, ngành Thuế tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động; Đồng thời, giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm 2019, thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang.

Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và các chương trình hành động của Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ triển khai xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2020, năm cuối cùng của giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020 và lập kế hoạch ngân sách trung hạn (giai đoạn 2020 – 2022) đảm bảo tính tích cực, khả thi tạo tiền đề cho công tác thu ngân sách cho giai đoạn ổn định ngân sách 2021 - 2025.

Tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao sẽ được đẩy nhanh, đặc biệt là đối với 16 địa phương có số thu điều tiết ngân sách trung ương để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương năm 2019.

Cùng với các giải pháp trên, ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế…