Ngành Thuế triển khai 19 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 19

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký Quyết định 1033/QĐ-TCT ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ với 34 nhóm giải pháp, bao gồm: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế; thực hiện ứng dụng CNTT trong hoàn thuế điện tử; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra.

100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại; xây dựng nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế.

Tiếp tục triển khai cấp mã số thuế tự động và phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Trình Chính phủ để trình Quốc hội Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2016. Xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; nghiên cứu, đề xuất thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bù trừ hai chiều).

Đảm bảo xây dựng các nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh theo đúng thời hạn của Luật Đầu tư năm 2014.

Đồng thời, công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên cổng thông tin điện tử. Xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng CNTT của ngành Tài chính. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc cung cấp dụng vụ công trực tuyến cấp độ 3-4.

Công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuế đã được chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 30/6/2016.

Cùng với đó là phối hợp thực hiện, xử lý các phản ánh kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân đánh giá, phản ánh về chính sách, TTHC và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Rà soát đơn giản hóa TTHC không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và thời gian, cắt giảm 10% chi phí tuân thủ, thực hiện TTHC.

Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực thuế liện quan đến giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Đề án 896), trên cơ sở đó trình Bộ Tài chính về phương án đơn giản hóa trong lĩnh vực thuế.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg.

Kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu CCHC, chuyển đổi phương thức quản lý tại các đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19.

Thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro. Xây dựng quy trình liên thông giữa cơ quan thuế và văn phòng đăng ký đất đai/văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất/cơ quan công an./.