Nhiều doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo tienphong.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính cho biết, từ 1/7 tới, doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng sẽ chính thức được áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 20%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Với DN mới thành lập trong thời gian từ 1/1 đến hết ngày 30/6/2013, doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu “doanh thu phát sinh trong kỳ” (không bao gồm thu nhập khác).

Với DN mới thành lập kể từ 1/7/2013, thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng, DN quyết toán thuế thu nhập DN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

Cũng theo Bộ Tài chính, từ thời điểm 1/7, các hoạt động bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội sẽ được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 5% thay vì 10% như trước đây.

Các hợp đồng bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội được ký từ ngày 1/7/2013 và áp dụng với số tiền thanh toán từ ngày 1/7/2013 (đối với hợp đồng ký trước đó) đều được hưởng mức thuế như trên.

Cùng đó, thu nhập của DN từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thu nhập DN 10% đối với phần thu nhập từ doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7/2013 (không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội).

Các hợp đồng cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại (căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2) giảm 50% thuế Giá trị gia tăng. Thời điểm áp dụng giảm thuế từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014.