Phạt tới 150 triệu đồng nếu yêu cầu người lao động làm thêm quá giờ quy định

PV.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền lên đến 150 triệu đồng nếu có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Trong đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; 60 triệu đồng đến 75 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, với các hành vi vi phạm trên, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền tới 150 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.