Sẽ sửa đổi mức thuế đối với dây hàn bằng thép hợp kim

Theo baohaiquan.vn

(Taichinh) - Để tạo thuận lợi cho DN khi làm thủ tục hải quan và quản lý minh bạch, chống gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét sửa đổi mức thuế suất mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam đối với việc khai thuế của mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim.

Được biết, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), thì mặt hàng dây thép hợp kim đã phủ (hoặc mạ) đồng được sử dụng để hàn hồ quang điện được phân loại vào nhóm 72.29 "dây thép hợp kim khác", mã hàng 7229.90.90 "loại khác" có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA là 0%. Cùng với đó, Khung thuế suất do UBTVQH quy định của nhóm 72.29 là 0%-3%, cam kết WTO là 0%.

Trong khi đó, mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim có lõi là chất trợ dung dùng để hàn hồ quang điện có mã số 8311.20.20 (thuế suất thuế NK 0%) và mã số 8311.20.90 (thuế suất thuế NK 25%).

Theo công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam Với chức năng giống nhau, hình thức giống nhau khó phân biệt bằng mắt thường thì mã số và thuế suất khác nhau của mặt hàng này sẽ tạo cơ hội cho DN gian lận, đồng thời cũng gây khó cho cơ quan Hải quan trong việc quản lý.

Được biết, trước đó, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật để phân biệt mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim thuộc mã số 7229.90.90 và mặt hàng dây hàn bằng kim loại cơ bản, được bọc, phủ hoặc có lõi là chất trợ dung thuộc phân nhóm 8311.20.90 và 8311.30.90 để tránh gian lận thương mại.